Welcome Dang-Van-Nham Website
www.dangvannham.com Ï¿ ޤ󤫡  
Đặng Văn Nhâm
Web Translator
View web pages in other languages:
Video ngẫu nhiên
Bài yêu thích hôm nay

Hôm nay chưa có nhận xét.

Góc nhìn
Bài ngẫu nhiên
Gửi người quen
Võ thuật
Chuyện đề: Danh mục chủ đề
(1) 2 3 4 5 6 7 »
-Sưu tầm & Biên khảo : PHẦN 2.- THẤT ĐIỀU TRẦN KỂ TỘI KHẢI ĐỊNH của PHAN CHU TRINH
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 12.11.2009 16:50 (548 lần xem)

PHẦN 2.-  THẤT ĐIỀU TRẦN KỂ TỘI KHẢI ĐỊNH của PHAN CHU TRINH 

(tiếp theo và hết ) 

  5.- ĂN BẬN KHÔNG PHẢI LỐI.

Bệ hạ tự mình chế ra những thứ lễ phục lối mới, mỗi khi lâm triều đều có mặc, cái mốt( mode) áo chiến bào của bệ hạ mặc, xung quanh rẻo áo và hai cổ tay đính bằng vàng ngọc, đeo một chuỗi bửu thạch vàng bạc sáng ngời, trông không ra Âu mà cũng chẳng ra Á, lại thêm trên cái nón của bệ hạ có vẽ hình rồng phụng năm sắc, nghe nói khi quan Thống Chế Joffre qua nước Nam, bệ hạ mặc cái áo ấy ra nghinh tiếp, lần này qua Pháp đến viếng mồ chiến sĩ vô danh, bệ hạ cũng có mặc áo đó, may sao người Pháp không để ý gì đến những việc lễ chế nước ta, nên cũng không ai biết, ví phỏng có người Pháp nào biết đến hội điển VN mà hỏi gạn rằng:”Chẳng hay cái áo của bệ hạ mặc đó có phải là áo quân phục của nước VN không ?” Thì tôi không biết bệ hạ sẽ đáp lại thế nào? Ôi lễ phục các nước trong thế giới này đều có định chế cả, những khi tiếp khách cùng triều hội, nhứt cử nhứt động đều có quan hệ đến quốc thể, nếu sơ xuất một chút thì đối với người ngoài mang tội trái phép, nước ta ngày xưa, đối với việc này, lấy làm cẩn thận lắm,trên từ thiên tử dưới đến thứ dân đều có thể lệ, khuôn phép riêng, chép vào hội điển, truyền làm lệnh chung, nếu có sai trái điều gì, thì sẽ có hình phạt theo ngay.

Nếu ngày nay bệ hạ cho rằng lề lối xưa không hợp với nay nữa, phải nên cải cách lần lần cho hợp thời thế, thì sao bệ hạ không bắt chước ngay công phục nước Nhật, nước Tàu, hay bắt chước ngay các nước bên Tây, dựng nên thể lệ rồi công bố cho quốc dân biết mà noi theo?Lẽ đâu bệ hạ tự chế ra rồi tự mặc lấy, đối với bề trong thì người trong nước quan chiêm vào đã không chánh đáng gì, đối với người ngoài thì con mắt người ngoại quốc trông vào, chỉ thêm làm nhục cho quốc thể, so vào quốc pháp, nên đem ra trừng trị, không còn tha thứ được. Đó là năm tội

.6.- TỘI CHƠI BỜI.

xem tiếp... | Lớn 31640 Bytes | Nhận xét
-Sưu tầm & Biên khảo : PHẦN 2.- THẤT ĐIỀU TRẦN của PHAN CHU TRINH
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 08.11.2009 09:10 (437 lần xem)

 PHN 2.-  THT ĐIU TRN ca PHAN CHU TRINH  (tiếp theo và hết ) KỂ TỘI KHẢI ĐỊNH 4.- XA X QUÁ Đ.

Ti xã An Cu, b h lp nên cung đin lâu đài, rt là tráng l, li mua các đ s c bên Tàu mi th có ti ba, bn ngàn đng bc đem v đp b đ chp hình long-lân, li phí không biết bao nhiêu là vàng, mướn người tây đúc tượng mình ba bn cái c đến áo mũ giáy dép, đu là trang sc bng vàng bu ngc thch đem qua bày trường đu xo Marseille; s xa phí đến c châu Âu châu Á xưa nay đu chưa tng đến thế. B h trước khi lên ngôi làm vua,túng kiết n nn thế nào, phn nhiu người trong nước đu biết c, ngày nay may gp giàu sang đã không biết đến tm thân ca mình ngày trước thì ch li tiêu càn phí by, món tin không phi ly trong túi ca b h, thì chng phi là m hôi nước mt ca dân đy ư? Li nghe nói b h đi Tây, trong khi dưới tàu hàng ngày đem rượu sâm banh ra đãi các hành khách, nguyên mt món tin cho bi tàu có đến hai mươi lăm ngàn quan tin Tây, y là chưa k đến kim tin kim khánh mun cho ai thì cho na.Ôi cái x Trung Kỳ nhân dân theo ngh làm rung nghèo kh đến cc đim li còn nay hn mai lt, thiên tai xy đến luôn luôn, còn thêm quan tham li nhũng, đát xu dân nghèo, gia dĩ trong khi có cuc Âu Châu chiến tranh, đ ăn thc dùng cái gì cũng tăng giá, cái thm trng lưu ly đói rét đến nay còn chưa hết; li thêm sưu thuế nng n, gánh chu không ni, so vi hai x Nam-Bc thì x Trung kỳ li kh bi phn hơn . Không nói đâu xa, c nói ngay t năm 1916 đến 1918 là nhng năm b h lên làm vua, ni mit tnh Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, Tha Thiên, Qung Nam, Qung Nghĩa, nhân dân b bão, b lt, b hn, b bnh dch, hng ngày trên báo chương kêu la không dt, cái cnh tượng thương tâm, thm mc đến thế là cùng! B h ngi trên muôn dân mà chưa nghe làm mt vic gì hay đ cu ly kiếp sng tha ca con người, quyên mt chút đnh gì đ đ cơn đói khát ca dân, vy thì cái thân ca b h đi vi dân tuyt vô quan h đã lâu lm ri! Đã vy mà ngày nay còn dám ăn cp tin ca nước làm ca riêng mình mà tiêu xài xa phí, đem nhng ca m hôi nước mt mà ling vào ch không đâu, c tưởng nhng cái c ch như thế, thì b h còn có tư cách gì mà đng trên đu nhân dân ta na! Ví th b h ly món tin xây dng cung tht y, mà dng ngay mt trường hc ln kinh thành; ly món tin mua đ trang sc và đúc tượng đng, mà mua nhng đ bày bin trong nhà trường, và dùng làm lương bng ca các giáo sư và hc sinh, ly nhng món tin phung phí dưới tàu đ tr cp cho các lưu hc sinh VN bên Pháp, thì món tin có li ích biết là dường nào! Ôi cái tình cnh ca dân nước ta ngày nay, cn cù sut mt năm tri đ m hôi, xót con mt,  v la đói con la rét không k, ngoài mình không có mt manh áo,trong bng không có mt ht cơm không k, ch ngày đêm cm ci làm sao có đ món tin mà np sưu thuế cho nhà nước, vy mà ngày nay li phi nhn đau đn, hiến tin ca đ cung cp cho thng hôn quân kia nó huy hoc thì có kh hay không? Trong cái lúc b h tiêu xài huy hoc thế, có nghe biết cái vic làm ca quan Đi Tng Thng nước Tàu là Lê Nguyên Hng không? Y vì thy chánh ph Tàu nghèo, bèn t nguyn đem cái món tin lương ca mình hàng năm là ba triu rưỡi quan tin Tây dâng li quc dân đ làm vic hu ích, báo Tây khen mãi không thôi!Ôi nước Tàu là mt nước đt rng tin nhiu, bc lm , c thế gii không đâu bng, li là mt nước đc lp, vy mà cái ông Tng Thng lo dân thương nước kia, còn không mun lãnh cái món lương ca mình, s đ thit thòi cho quc dân, hung chi b h là mt ông vua nước b bo h, c cái đa v thì còn dưới quan Tng Thng Toàn Quyn đi thn kia, danh hiu chng qua đi vi bon nô l, công nghip không hơn gì mt người tm thường, vy mà dám đ mình như ông tri, làm vic như trm cướp, mi mt năm ngoài nhng món tin lương bng ra, li còn thêm tu to ca nhà,chơi bi lãng phí tính li không biết bao nhiêu k! Khi b h gi bc thơ cho quan thuc đa đi thn, trong đó có câu xưng mình là cha m ca dân, nước Nam vn là mt nước trng cái gia đình luân lý, có khi nào li sinh ra cái th cha m bt lương thế bao gi! Tưởng nên đi là mt tên gic chung ca dân thì phi. Đó là bn ti.

5.- ĂN BẬN KHÔNG PHẢI LỐI. 

Nhận xét
-Sưu tầm & Biên khảo : PHẦN I.- THẤT ĐIỀU TRẦN
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 31.10.2009 17:30 (661 lần xem)

PHẦN I.- THẤT ĐIỀU TRẦN  

 của PHAN CHU TRINH 

 

 Đôi lời giới thiệu của ĐẶNG VĂN NHÂM:

 

  Tiếp theo loạt bài kể tội ác đối với dân tộc và tổ quốc VN  của các đời vua quan nhà Nguyễn , kể từ thời Nguyễn Ánh Gia Long chí đến đời  Bảo Đại, một vị vua vô liêm sỉ,  hoang dâm vô độ, cực kỳ  ích kỷ, vung phí  xa hoa máu mủ của dân và tiêu hoang tài sản của đất nước…tôi mạn phép  loan tải tiếp theo bản “THẤT ĐIỀU TRẦN “ này của nhà cách mạng Phan Chu Trinh, một người yêu dân yêu nước. Khi đế chế nhà NGUYỄN còn mạnh, vua Khải Định còn đang ngự trị trên ngai vàng với đủ quyền hành dã man độc đoán đáng ghê sợ của đám vua quan nhà Nguyễn , như tôi đã liệt kê trong loạt bài trước đây, vậy mà  cụ Phan Chu Trinh đã dám  tung ra bản “ THẤT ĐIỀU TRẦN “ này  ngay trên đất Pháp, tại Marseille, giữa chuyến công du của vua Khải Định, cha hờ của Bảo Đại, khiến tiếng nổ vang ầm rúng động cả trời Âu và VN chẳng khác nào quả bom nguyên tử đã nổ tại  Hiroshima…Xin bạn đọc nhàn lãm và dành đôi chút  thì giờ để nghĩ lại thân phận  bi thương của  người dân Việt trải suốt mấy trăm năm bị cùm kẹp dưới ách  nội trị của bọn quan liêu phong kiến và cái gông đô hộ của ngoại bang. Tiếp theo đến bây giờ lại là gông cùm CS  lưu manh, khát máu !...

KỂ TỘI KHẢI ĐỊNH

Tội ác của thực dân Pháp đối với dân VN rất lớn.Âm mưu rất thâm độc. Muốn biến toàn thể dân tộc VN thành những con cừu ngoan, Pháp đã chọn toàn những thứ chẳng ra gì lên làm vua để dễ bề sai khiến và cai trị. Điển hình nhất là Bửu Đảo, tức vua Khải Định, cha hờ của Vĩnh Thụy, tức hoàng đế Bảo Đại. Vốn là một người ” lải cái”, bán nam bán nữ, chưng diện diêm dúa, hoàng bào viền vàng, dát ngọc, đính kim cương, mặt đánh phấn to son như phụ nữ, hai bàn tay đeo đến tám cái nhẫn,ăn tiêu phung phí,lối sống hoang đàng, lại thêm tật đam mê cờ bạc từ thuở thiếu thời. Đã đọc về Bảo Đại trong mấy chương đầu sách, bây giờ đọc thêm” THẤT ĐIỀU TRẦN”, bạn sẽ nhận thấy, tuy Khải Định và Bảo Đại không phải cha con ruột thịt,khác nhau hoàn toàn về nhân dạng, nhưng lại đã giống nhau như đúc khuôn về thói” mặt dầy, mày dạn”, cực kỳ ích kỷ, chỉ biết có tiền, ăn chơi trác táng, xa xỉ, và đam mê cờ bạc v.v…Đặc biệt nhất là hai hôn quân này đều coi dân như con bò sữa, như công cụ,coi đất nước như món hàng để đổi chác với ngoại bang.Riêng Bảo Đại, từ 1954 cho đến khi ông ta nhắm mắt qua đời, dân tộc VN đã trải qua không biết bao nhiêu thảm họa kinh hoàng, nhất là biến cố” THUYỀN NHÂN”( Boat poeple) đã chấn động nhân tâm thế giới, nhưng vẫn không khiến cho Bảo Đại phải nhíu mày !Thiệt là tội nghiệp cho dân tộc VN! Hành động của hai cha con hôn quân ấy đã làm sụp đổ tiêu tan triều Nguyễn, lại còn di hại đến cả một dân tộc, mà ảnh hưởng tồi tệ vẫn còn theo chân bọn tướng tá quan quyền tham nhũng, thối nát ở miền Nam ra tận đến hải ngoại ngày nay…Chẳng khác gì Bảo Đại, Khải Định đã trở thành ông vua bù nhìn trong tầm tay sai khiến của Pháp. Năm 1922, Pháp cho Khải Định sang Ba Lê dự cuộc đấu xảo. Dịp này Khải Định đã làm nhiều trò lố bịch, đến mức nhục quốc thể, khiến cụ Phan Chu Trinh đã phải viết một bức thơ ngỏ lên án một hôn quân vô đạo, phạm bảy tội đáng giết. Bức thư này tên là ” THẤT ĐIỀU TRẦN”, cụ Phan đã viết ở Marseille , đề ngày 15.7.1922. Nguyên tác bằng Hán Văn gửi thẳng cho Khải Định, một bản dịch ra Pháp văn để đăng báo, và in thêm như một thứ truyền đơn để phổ biến rộng rãi trong quần chúng Pháp, tạo nên một luồng dư luận sôi nổi, vang vọng về tới VN.Bản Việt ngữ sau đây, do ông Nguyễn Kim Đính, chủ bút Đông Pháp thời báo dịch. Xin cống hiến bạn đọc để làm tài liệu quán chiếu vào hành động hại dân, hại nước của Nguyễn Văn Thiệu và một số tướng tá thủ hạ sau này.

Đặng Văn Nhâm

 

 

xem tiếp... | Lớn 37780 Bytes | Nhận xét
-Sưu tầm & Biên khảo : ĐẶNG VĂN NHÂM HÀI ĐẠI TỘI PHẢN QUỐC HẠI DÂN CỦA VUA QUAN NHÀ NGUYỄN:(Tiếp theo)
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 24.10.2009 18:00 (602 lần xem)

Bài 4.-ĐẶNG VĂN NHÂM HÀI ĐẠI TỘI PHẢN QUỐC HẠI DÂN CỦA VUA QUAN NHÀ NGUYỄN:(Tiếp theo)  

  ĐẠI TỘI 6.- Caám daân chuùng khoâng ñöôïc aên maëc tuøy sôû thích 

   FOTO:V chng ông Bu Chánh, cái đuôi ca các triu đi vua quan nhà Nguyn  hèn h, ích k, đn mt đã kéo dân trí VN tt hu đến 3 thế k, thua xa Nht Bn, Triu Tiên và c Thái Lan...

Vua quan trieàu Nguyeãn coøn laïm duïng ñaëc quyeàn trong tay, ñeå qui ñònh nhöõng luaät leä chæ nhaém muïc ñích duy nhaát taïo söï caùch bieät roõ reät beà ngoaøi, laøm noåi baät veû giaøu sang, phuù quí vôùi söï ngheøo heøn, ñoùi raùch giöõa giai caáp thoáng trò vôùi giai caáp bò trò. Nhö theá chæ coát thoûa maõn loøng kieâu caêng, töï  cao töï ñaïi caùch muø quaùng cuûa nhaø vua vaø ñaùm quan laïi tay sai maø thoâi.Hoï khoâng bieát haønh vi ñoäc ñoaùn aáy ñaõ ” cheá nhaïo ñoäc aùc söï ngheøo khoå cuûa ngöôøi daân ” vaø ñöa ñeán nhöõng haäu quaû tai haïi lôùn lao voâ löôøng.Noù ñaõ keàm haõm khaû naêng baønh tröôùng vaø phaùt trieån cuûa  caû moät daân toäc. Noù ñaõ vuøi daäp daân toäc VN xuoáng taän ñaùy vuõng buøn ñen cuûa söï doát naùt, ngheøo ñoùi, laïc haäu; khieán ngaøy nay chuùng ta vaãn chöa theå naøo ngoi leân ñöôïc ngang haøng vôùi caùc nöôùc laân bang Taøu, Nhaät, Trieàu Tieân, Thaùi Lan, Taân Gia Ba v.v...

Thí duï nhan nhaûn, nhöng nôi ñaây chæ xin keå vaøi chuyeän ñieån hình: Döôùi thôøi vua Thieäu Trò (1845), sau khi Thöôïng Thö Boä Leã ñaõ taâu trình, nhaø vua ñaõ ban haønh chieáu chæ caám daân chuùng khoâng ñöôïc aên maëc tuøy sôû thích. Y phuïc cuûa ngöôøi daân VN töø treû nhoû ñeán ngöôøi lôùn, nam nöõ ñeàu ñöôïc qui ñònh raát tæ mæ trong moät ñaïo luaät. Veà treû nhoû, con nhaø thöôøng daân, vaø nam giôùi thuoäc loaïi ”töù daân” chæ ñöôïc pheùp ñoùng khoá baèng vaûi thoâ, caám khoâng ñöôïc pheùp mang giaøy hay mang deùp, caám tieät khoâng ñöôïc maëc aùo caùnh baèng vaûi traéng. Ngöôøi naøo giaøu coù, ñaõ mua ñöôïc chuùt chöùc töôùc phaåm haøm ñöôïc pheùp maëc aùo caùnh, nhöng aùo khoâng ñöôïc baèng nhieãu hay luïa, khoâng ñöôïc daøi quaù goái. Neáu treû nhoû hay cha meï baát tuaân seõ bò gheùp vaøo toäi aên maëc saùi pheùp, taát seõ khoâng traùnh khoûi bò noïc ra ñaùnh ñoøn, nheï nhaát baèng roi maây vaø coù theå bò ñaùnh baèng tröôïng (gaäy) ñeán mang thöông taät suoát ñôøi!

Leänh caám nghieâm ngaët ñeán noãi sau naøy, tôùi thôøi Taây cai trò, ña soá noâng daân, lao ñoäng, thöôøng ôû traàn, duø coù taám aùo caùnh baèng vaûi thoâ nhuoäm naâu baèng voû Caäy ( laáy töø nhöïa traùi caäy. Ngoaøi baéc thöôøng troàng caây caäy beân ñình laøng). Hoï khoâng daùm maëc, chæ ñeå khoaùc leân vai giaû nhö moät caùi khaên, khi naøo tôùi choã ñình ñaùm, hoäi heø long troïng môùi daùm roùn reùn, deø daët maëc vaøo trong choác laùt roài laïi côûi ra ngay. Hieän töôïng”caùi aùo vaét vai ”aáy cuûa ngöôøi VN ngaøy xöa, coøn ñöôïc moät soá ngöôøi caét nghóa: Vì ñaïi ña soá daân chuùng quaù ngheøo khoå, neân ai saém ñöôïc caùi aùo laø caû moät gia saûn quí baùu, caàn phaûi giöõ gìn caån thaän, khoâng ñeå cho aùo bò mau cuõ, mau raùch...Duø sao, baèng loái dieãn dòch naøo thì cuõng chöùng minh cho ta thaáy thuôû phong kieán cha oâng chuùng ta raát ngheøo khoå, duø lam luõ cöïc nhoïc quanh naêm suoát thaùng vaãn khoâng ñuû aên, khoâng ñuû maëc. 

 

Ngoaøi ra, ñöôïc bieát thôøi xöa ñaøn baø, con gaùi VN ñaõ bieát maëc vaùy raát sôùm, khoâng thua gì caùc giôùi phuï nöõ taây phöông. Ñeán theá kyû 17, ngöôøi phuï nöõ VN coøn maëc vaùy, chöa bieát maëc quaàn hai oáng. Naêm 1665, vua Huyeàn Toâng coøn caám ñaøn baø maëc aùo. Nhöng ñeán naêm 1744, vua Voõ Vöông môùi baét chöôùc ngöôøi Maõn Chaâu (nhaø Maõn Thanh beân Taøu, 1644- 1912) ban haønh chieáu chæ cho pheùp ngöôøi ñaøn baø VN ñöôïc pheùp maëc quaàn hai oáng vaø maëc aùo caùnh. Ñeán theá kyû 18, ngöôøi ta thaáy aùo vaø quaàn ñaõ laàn hoài chieám maát ñòa vò cuûa chieác vaùy vaø caùi yeám trong giôùi phuï nöõ , thöôøng ñöôïc goïi laø giôùi ”quaàn vaän, yeám mang”.

 

Ñeán ñôøi Minh Maïng, nhaø vua ban haønh chieáu chæ caám luoân ñaøn baø con gaùi VN maëc vaùy (1837). Töø ñoù ñaøn baø vaø ñaøn oâng VN ñeàu ñeå toùc daøi, buùi toùc, vaø maëc quaàn aùo gaàn nhö gioáng nhau. Khi ngöôøi Phaùp môùi ñeán VN ai cuõng khoâng khoûi ngaïc nhieân veà ñieâuø ñoù. Nhöng, neáu coù keû naøo chòu khoù theo doõi, quan saùt, seõ nhaän ra ñieåm dò bieät raát nhoû laø ngöôøi ñaøn oâng VN maëc aùo ngaén hôn phuï nöõ. Maët khaùc, phuï nöõ VN maëc aùo thöôøng hôû coå ñeå khoe caùi yeám traéng, hay hoàng, coøn goïi laø yeám ñaøo...

 

Vì daân chuùng ngheøo khoå laïi theâm caùch trang phuïc bò vua quan caám ñoaùn nghieät ngaõ, neân ta thaáy y phuïc cuûa ngöôøi VN raát thoâ keäch, ñôn ñieäu. Quanh quaån chæ moät vaøi kieåu aùo caùnh , aùo daøi, quaàn hai oáng coå loã só. Coøn maøu saéc thì gaàn nhö toaøn laø maøu ñen, maøu naâu, vaø maøu traéng. Trong daân gian khoâng maáy ai daùm duøng nhöõng maøu töôi maùt, loäng laãy: xanh, ñoû, tím, cam, hay maøu luïc ...Coøn maøu vaøng laø maøu ñoäc quyeàn ñaëc bieät daønh cho nhaø vua. Keû naøo muoán bò gheùp toäi phaûn loaïn ñeå bò tru di tam toäc thì cöù vieäc duøng maøu vaøng!

 

Töø ñoù, ta nhìn xa sang giôùi phuï nöõ caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ Chaâu, nhö : Nhaät Baûn, Trieàu Tieân, Trung Hoa, Thaùi Lan v.v...ta thaáy y phuïc phuï nöõ cuûa caùc nöôùc aáy raát phong phuù veà moïi maët kieåu vaø saéc.   

xem tiếp... | Lớn 38812 Bytes | Nhận xét
-Sưu tầm & Biên khảo : (Tiếp theo) Bài 3.- ĐẠI TỘI PHẢN QUỐC HẠI DÂN CỦA VUA QUAN NHÀ NGUYỄN
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 15.10.2009 17:30 (671 lần xem)

 (Tiếp theo) Bài 3.- ĐẠI TỘI PHẢN QUỐC HẠI DÂN CỦA VUA QUAN NHÀ NGUYỄN:

 

 * ĐẶNG VĂN NHÂM

 

 

ĐẠI TỘI 4 :

-          CẢ VUA LẪN QUAN TRIỀU NGUYỄN ĐỀU GIỐNG NHAU NHƯ KHUÔN ĐÚC: KHÉP NÉP RUN SỢ TRƯỚC TÂY VÀ TÀU, NHƯNG LẠI ÂM ỌE HIẾP ĐÁP, TRẤN LỘT DÂN CHÚNG, COI DÂN NHƯ LOÀI GIUN DẾ!

-          CẤM TIỆT CÁC GIỚI NGHỆ NHÂN SÁNG TÁC! 

Veà hoïc vaán, theo thoáng keâ cuûa ngöôøi Phaùp laäp ra khi môùi ñaët neàn moùng cai trò ôû VN, soá ngöôøi thoâng thaïo chöõ Nho, moät thöù quoác ngöõ thôøi phong kieán, chæ chieám tyû soá khoâng ñaày moät phaàn ngaøn. Ñaïi ña soá daân chuùng thôøi ñoù ñeàu muø chöõ. Coù nôi caû laøng, caû toång khoâng kieám ñöôïc moät ngöôøi ñoïc thoâng vaên töï! 

 

Trong daân gian coù ngöôøi naøo may maén ñöôïc hoïc haønh ñoã ñaït, laäp töùc tham gia vaøo guoàng maùy cai trò phong kieán, trôû neân baäc ”phuï maãu chi daân” tha hoà soáng no neâ pheø phôõn, vinh thaân phì gia.Thaäm chí ñeán caû hoï haøng nhaø quan cuõng ñöôïc höôûng caùc ñaëc quyeàn, ñaëc lôïi” moät keû laøm quan caû hoï ñöôïc nhôø”! Do ñoù, ta khoâng laáy laøm laï haàu heát giôùi só phu Nho hoïc thôøi naøy ñeàu tham lam,  ích kyû, löôøi bieáng, khieáp nhöôïc vaø heøn haï. Hoï gioáng nhau nhö khuoân ñuùc bôûi moät hoïc cheá ” raäp khuoân” (conformiteù). Treân thì hoï sôï vua, sôï caû ngöôøi Taây laãn ngöôøi Taøu. Nhöng döôùi, ñoái vôùi daân thì hoï khinh mieät, chaø ñaïp, daøy xeùo nhö loaøi giun deá. Coù ngöôøi coøn nhaãn taâm laøm tay sai maãn caùn cho ngoaïi nhaân, aên ñuùt cuûa giaëc Taøu, naêng noå tieáp tay vôùi thöïc daân boùc loät quaàn chuùng.

Con vi khuaån trí thöùc khoa baûng Nho hoïc thôøi phong kieán aáy ñaõ truyeàn nhieãm ñeán caùc theá heä trí thöùc khoa baûng thôøi ñeä nhaát, ñeä nhò Coäng Hoøa, vaø coøn dai daúng keùo daây döa ra caû ñeán haûi ngoaïi ngaøy nay, baùm truï trong taâm naõo cuûa moät soá trí thöùc khoa baûng giaø nua saép heát ñôøi. Ñieàu naøy, baïn ñoïc seõ tìm thaáy nhöõng chöùng minh cuï theå, taûn maïn trong caùc chöông sau cuûa taùc phaåm. CẤM TIỆT DÂN GIAN saùng taïo baát kyø moät phaåm vaät naøo, kcaû trong lónh vöïc ngheä thuaät, töø hoäi hoïa, ñieâu khaéc, caån khaûm, kieán truùc, trang trí, y phuïc… 

xem tiếp... | Lớn 22240 Bytes | Nhận xét
(1) 2 3 4 5 6 7 »
Đăng Nhập
Tên thành viên:

Mật mã:

Nhớ Đăng-NhậpQuên mật khẩu?

ĐĂNG KÝ thành viên!
DVN - Giờ
Ai đang Online
14 người đang xem (13 người đang xem chủ đề: Chuyên đề)

Thành viên: 0
Khách: 14

xem tiếp...
Counter
Hôm nay: 1254125412541254
Hôm qua: 1174117411741174
Total: 749104749104749104749104749104749104
Việt Nam TV Online
Tìm kiếm
BBC
RFA Radio
RFI Radio
copyright (c) 2007-2008 Đặng Văn Nhâm All right reserved