Welcome Dang-Van-Nham Website
www.dangvannham.com Ï¿ ޤ󤫡  
Đặng Văn Nhâm
Web Translator
View web pages in other languages:
Video ngẫu nhiên
Bài yêu thích hôm nay

Hôm nay chưa có nhận xét.

Góc nhìn
Bài ngẫu nhiên
Gửi người quen
Võ thuật
Chuyện đề: Danh mục chủ đề
(1) 2 »
2-Bình luận : PHẦN 2.- ĐỆ NHỨT CỘNG HÒA của Miền Nam (1955-1963)
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 18.11.2009 15:10 (907 lần xem)

PHẦN 2.- ĐỆ NHỨT CỘNG HÒA của Miền Nam (1955-1963)

Huỳnh văn Lang 

(tiếp theo và hết) 

(Foto: Ông Huỳnh Văn Lang trong chuyến du ngoạn Bắc Âu với ĐVN, trên chuyến du thuyền vĩ đại Seaway)

  Và sau khi nghe Chủ tịch Nguyễn bảo Toàn đọc hai lần, tât cả hội viên là 52 người đều chấp nhận và ký tên.Xong rồi thì các hôi viên yêu cầu Chủ tịch đi lên lầu mời Thủ tướng NĐD xuống để nghe kết quả của nghị hội.Thủ tuớng NĐD xuống lầu, tất cả mọi người đều đứng lên, ông đứng trước cử tọa, mặt xẩm xuống, vẻ buồn buồn hơn là lo âu, bầu không khí bỗng chốc trở nên yên lặng lạ thường…Chủ tịch Ủy ban vừa cảm động vừa quả quyết đọc lớn cho mọi người đều nghe:

Thay mặt cho toàn thể Hôi nghị, tôi xin trình Thủ tướng kết quả của Hôi nghị là bản Kiến nghị gồm 3 điểm  nầy:

Kiến nghị:1.- Truất phế Quôc trưởng Bảo đại

2.- Giải tán Chánh phủ Ngô đình Diệm

3.- Ủy nhiêm chi sĩ Ngô đình Diệm  thành lập chánh phủ mới để trừng trị bọn phiến loạn Bình xuyên, thu hồi chủ quyền quốc gia, yêu cầu triệt thoái quân đội viễn chinh Pháp và tổ chức bầu cử quốc dân đại hội.

Làm ngày 29, tháng 04, 1955

Đại diện 18 chánh đảng và đoàn thể cùng 34 nhân sĩ ký tên:

Vừa nghe Truất phế Quốc trưởng BĐ, mọi người đều thấy mặt Thủ tướng đỏ lên rồi lần lần biến sắc. Ông hoàn toàn bị cú sốc. Nghe xong thấy ông lặng người, tay nhận lấy bản kiến nghị và cố gắng lấy lại bình tỉnh, hết sức chẫm rãi trả lời gần như từng chữ một:  Xin quí ngài cho tôi… được có thì giờ… suy nghĩ kỹ… về vấn đề trọng đại nầy! Xin cám ơn quí ngài!

Sau đó các hội viên lần lượt êm lặng đến bắt tay từ giã Thủ tướng, thấy vẻ mặt ông âu lo rõ ràng…. lúc đó là 5 giờ chiều. Hôi nghị đã kết thúc và giải tán.Đến đây thì cuộc Cách mạng kể như là xong và Thủ tướng Diệm bị đặt trước một sự đã rồi. Vốn Thủ tuớng NĐD chỉ muốn dẫn vào nhà một con tuấn mã để nhờ giúp qua suối, không dè nhìn lại là một con bạch hổ, ông không cỡi thì nó sẽ thịt ông, nhưng nếu ông dám leo lên lưng nó, thì chỉ một cái  nhảy vọt nó đưa ông lên tới đĩnh núi cao vời vợi. Thật ra khi đến giai đoạn nầy Thủ tướng NĐD vẫn còn nghĩ đến một chế độ Quân chủ lập hiến, chưa nghĩ đến một chế độ Công hòa, cái đó là chắc. Thành ra khi biết chuyện Truất phế là sự đã rồi, ông không tái mặt làm sao được!Chiều tối lại, lúc 8 giờ đài phát thanh Sài Gòn đưa tin cho toàn quốc và Thế giới biết ở miền Nam VN đã xẩy ra cuộc cách mạng Truất phế Quốc trưởng Bảo đại. Cùng một lúc Ủy ban Cách mạng Quốc gia kêu mời các nhân sĩ và đồng bào ngày hôm sau đến hội tại tòa Đô chánh Sài Gòn để nghe Ủy ban thuyết trình về biến cố lịch sử vừa xảy ra.Và ngày hôm sau, từ sớm các giới nhân sĩ, các đại diện các chánh đảng, thanh niên sinh viên phụ nữ, báo chí.. phấn khởi tụ tập đầy nghẹt phòng khánh tiết tòa Đô chánh Sài Gòn. Ông Nguyễn bảo Toàn, Hồ hán Sơn và Nhị lang thuyết trình  về Cuôc Cách mạng Truất phế BĐ ngày hôm trươc, tất cả  cử tọa đều nhiệt liệt hoan hô, triệt để ủng hộ. Và thêm một màn  hạ bệ Bảo Đại một lần nữa, có người bắt thang leo lên gỡ bức ảnh to tướng hình Quốc trưởng BĐ treo trước cửa tòa nhà và ném xuống đất, rồi có những thanh niên nhảy lên dậm đạp cho nát bét (Tôi đã chứng kiến màn hạ bệ do anh bạn ĐTC điều khiển).

Đang khi đó ba tướng Nguyễn giác Ngộ (Hòa hảo), Nguyển thành Phuơng (Cao đài) và Trịnh minh Thế (Mặt trận Quốc gia Kháng chiến) được Ủy ban Cách mạng giới thiệu, đứng ra trình diện để công chúng hoan hô, như là những anh hùng đã tạo ra thời thế. Và chúng tôi đã nghĩ vậy, vì sau lưng của Ủy ban Cách mạng đã có ba tướng nầy cho ý kiến, nếu không nói là cho chỉ thị, nên ba ông đại diện Nguyển bảo Toàn, Hồ hán Sơn và Nhị Lang đã hành động, đã lên tiếng hết sức đồng nhịp với nhau (synchronized) và nhờ vậy mà lôi kéo tất cả Hội nghị một cách dễ dàng, nhứt là khi các thành phần hôi nghị đã sẵn có tiềm thức phản hoàng rồi.(5)

(5) Vốn cái ý phức phản hoàng nầy có trong Nam từ thời vua Tự Đức tức là gần cuối thế kỷ 19 khi vua Tự Đức nhượng cho Thực dân Pháp 3 tỉnh miền Đông, rồi 3 tình miền Tây Nam kỳ lục tỉnh một cách dễ dàng quá. Rồi đến khi phong trào Kháng Pháp trong Nam, như của Thủ khoa Huân, của Trương công Định, của Thiện hộ Dương, của Cố quản Trần văn Thành… lại bị triều đình nhà Nguyễn bỏ rơi gần như hoàn toàn. Đề rồi qua đầu thế kỷ 20, phong trào Tây học, như các nhà cách mạng Đệ tứ Nguyễn an Ninh, Nguyễn văn Nguyễn, Tạ thu Thâu, Hồ hữu Tường và nhứt là Phan chu Trinh đã gieo rắc trong Nam nhứt là trong giới trí thức ý thức phản hoàng hay Cộng hòa. Ngoài ra chế độ thuộc địa Pháp là chế độ thuộc địa có văn hóa cộng hòa hơn là quân chủ,  cho dù nó phát xuất từ thời Napoleon III.…

Đến đây thì cuộc Cách mạng đã được chánh thức hóa bằng một văn kiện có rất nhiều chữ ký rất nặng giá vì đại diện cho nhiều đoàn thể chánh trị hay quần chúng và công khai hóa bằng đài phát thanh, bằng sự xác nhận trước công chúng của thủ đô Sài Gòn/ Chợ lớn. Như thế phải nhìn nhận là cuộc Cach mạng nầy đã thành tựu một cách tuyệt đối rồi. (Period, Point final). Và theo tôi cuộc Cách mạng nầy là biến cố lịch sử quan trọng nhứt từ ngày Việt Minh cướp chánh quyền trên tay Chánh phủ Bảo đại/ Trần trọng Kim tại Sài Gòn ngày 23-08-45 (ở Hà nội là ngày 19 tháng 8, 1945) 10 năm truớc, vì nó có tính cách quyết định, dù chỉ là đập đổ, san bằng. Nhưng muốn xây dựng cái gì thì phải đập đổ và san bằng trước cái đã. Đó là một lẽ tất nhiên. Còn chuyện xây dựng là chuyện của hồi sau.

Cuôc Cách mạng Truất phế Quốc trưởng Bảo đại nầy là tác động của dân miền Nam nói chung, trong đó quần chúng Nam kỳ lục tỉnh qua các đại diện của họ đã đóng một vai trò chủ động, không ai có thể chối cải điều đó. Dù là tiêu cực hay là đập đổ và san bằng, nhưng tích cực là nó đã dọn đường cho sự hình thành ra Đệ nhứt Công hòa, vì ngay lúc đó chính Thủ tướng NĐD còn nghĩ tới chế độ Quân chủ lập hiến. Nhưng tai hại vô cùng, chỉ năm năm sau cũng chính quần chúng Nam kỳ lục tỉnh (không quơ đũa cả nắm) qua Mặt trận Giải phóng Miền nam đã đóng một vai trò qua ư quan trọng, dù không phải là chủ động đã khởi sự tàn phá, không phải chì Đệ nhứt CH mà cả Đệ nhị CH nữa. Sau 15 năm dọn đường, đúng hơn là làm cổ sẵn cho CS Miền Bắc thôn tính hoàn toàn, đúng hơn là thuộc địa hóa miền Nam, cho đến bao giờ? Truất phế BĐ là một tác động Cách mạng sáng suốt hợp tình hợp lý bao nhiêu, thì tác động gọi là Mặt trận Giải phóng miền Nam, là một cái sai lầm ghê gớm, nếu không nói là ngu xuẫn tày đình bấy nhiêu, như lịch sử 34 năm qua đã chứng minh quá hùng hồn, vì hệ lụy tai hại vô cùng, cho quyền lợi, cho cả quyền làm người của dân miền Nam nói chung và dân Nam kỳ lục tỉnh nói riêng. Tuy nhiên, tôi còn hy vọng, dù mong manh đi nữa, sẽ có ngày quần chúng miền Nam nói chung và Nam ky lục tỉnh nói riệng sẽ đứng lên làm một cuốc Cách mạng nữa. Và lần nầy là một cuộc Cách mạng vô cùng thiết yếu cho sự sống còn của cả một dân tộc VN, không riêng gì cho miền Nam hay Nam kỳ lục tỉnh. Đó là sứ mạng của lịch sử giao phó cho dân miền Nam, không riêng gì người trong nước hay ở hải ngoại.(Ơ đây cũng nên nhắc lại những biến cố rất quan trọng sau đây, nhưng tôi kể là bên lề vì nó không có tính cách quyệt định, nó như là mấy màn của một tấn bi hài kịch lịch sử mà các diển viên, từ những tên lưu manh hạng nặng, những nhà ngoại giao ngu ngơ, cho đến những chánh trị gia lổi lạc phi thường, những anh hùng rất thông minh và can trường… mà vai nào cũng đặc sắc cả, đặc sắc ở đây không có nghĩa là vai trò nào cũng tốt đẹp đáng vỗ tay.Đầu tiên là chuyện của một ông tướng Nguyễn văn Vỹ, tư lênh Ngự lâm quân, Đà Lạt, được Quốc trưởng BĐ bổ nhiệm ngày 28, tháng 04 -  cùng một lúc triệu Thủ tướng Diệm và Tổng Tham mưu Lê văn Tỵ qua Pháp – làm Tổng tham mưu quân đội Quôc gia VN thay thế tướng Hinh được toàn quyền hành động. Được bổ nhiệm xong, tướng Vỹ vội kéo Ngự lâm quân về ngay Tổng tham mưu bắt tướng Tỵ, kéo vào dinh Gia long toan lật đổ chánh phủ NĐD. Lúc đó là 6 giờ chiều. Nhưng ngẫu nhiên Ủy ban Cách mạng, sau khi trình diện ở tòa Đô chánh đã đổi tên là Hội Đồng Nhân dân Cách mạng Quốc gia kéo nhau vào dinh Độc lập và một lần nữa Nhị lang lại là người táo bạo nhứt dám dùng một khẩu súng tay (chưa chắc đã lên đạn), bắt tướng Vỹ phải đưa tay lên đầu hàng, nghĩa là cuộc phản đảo chánh cùa tướng Vỹ  bỗng chốc hóa ra mây khói. Đến đây đúng là trò hề, vì mới năm phút trước tướng Vỹ áp lực Thủ tuớng NĐD từ chức, bây giờ ông phải nhờ Thủ trướng che chở cho ông khỏi mất mạng. Để rồi đầu hàng Cách mạng, ký cả hai tay giấy cam kết trở lại hợp tác với Thủ tướng. Nhưng hai ba giờ sau lại phản phé, muốn lật ngược lại thế cờ. Song đến chừng đó thì không còn một ma nào coi ông có chút gì nghiêm chỉnh cả, nên mọi người đều bỏ rơi ông, bắt buộc ông phải cuốn gói rút quân chạy về Đà lat, lúc đó đã 3 giờ sáng. Chuyên thứ hai là chuyện của một ông đặc sứ Collins của TT Eisenhower. Sau khi không chinh phục được Thủ tuớng Diệm theo đề nghị ngu ngơ cải tổ chánh phủ của mình, ông tự cho mình bị khinh bạc, mất mặt với bạn bè chi binh, biết đâu lại không có miệng lưỡi của một mụ đàn bà xúi bậy vào…ông vội bỏ VN trở về Mỹ chính hai ngày trước khi BX khởi chiến. Ông về Mỹ ráo riết vận động với Quốc hội, với bộ Ngoại giao, với hội đồng An ninh Quồc gia và triệt để khai thác tình tự bạn chi binh với chính TT Eisewhower. Sau 5 ngày vận động không ngừng nghỉ, ông thành công: TT Eisenhower gửi tối hậu thư tuyên bố “Diệm must go’’ để ông Đặc sứ mang về Sài Gòn, phổ biến cho các đảng phái liên hệ, cũng có thể như là món quà đáng giá triệu đô cho bạn chi binh của ông là tướng Ely và nhứt là cho Bảy Viễn.Nhưng không ai dè, chính trong thời gian ông ở Mỹ thủ tướng NDD đã ký sắc lệnh mở chiến dịch Hoàng Diệu do đại tá Duơng văn Minh làm tư lệnh, để phản công Bình Xuyên và ngày một ngày hai quân đội Quốc gia VN đã đánh bật hai trung đoàn BX ra khỏi địa bàn Sài Gòn/Chợ lớn, tàn quân BX rút chạy vào Rừng Sát, hoàn toàn tan rã và chiến dịch đã kết thúc trong vòng mươi ngày và ngày mùng 8 tháng 5 đại tá Dương văn Minh kéo quân khải hoàn về. Quân đội Quốc gia tổn thất vài mươi sinh mạng. Chẳng may lại mất một tướng tài, cũng là một nhà chánh trị đầy hứa hẹn. Sáng ngày 02-05-1955 tướng Trinh minh Thế kéo quân qua cầu Tân thuận để truy kich quân binh BX, một người lính Pháp trong tàn quân BX bắn sẻ từ bên kia cầu, tướng Thế chết ngay trên “command car’’. (Sau nầy người Pháp có bắn tin là đã trả được thù cho tướng Chanson và Thái lập Thành, tay chơn của Pháp, vì hai nhân vật nầy đã bị quân của tuớng Thế ám sát chết ở Sadec năm bảy năm trước.)Sau khi thành công xoay chuyển Wahington hơn 180 độ, tướng Collins hớn hở bay về VN. Trên con đường bay về Sài Gòn thì Washington được tin thủ tướng NĐD với quân đội Quốc gia trung thành, như vũ như bão phản công BX mà chiến thắng ở trong tầm tay của Thủ tướng rõ ràng. Đánh BX để chứng minh Thủ tướng có đủ bản lãnh và tài ba để ổn định tình thế, bất chấp những mưu mô lươn lẹo của thực dân Pháp và cố chấp ngu ngơ của  tướng Collins. Cho nên Washington lập tức phải trở lại ủng hộ thủ tướng NĐD còn hơn trước (statu quo ante) và đã vội vả đánh một diện văn khác để thủ tiêu bức thơ của Collins đang cầm tay. Cho nên khi ông Đặc sứ vừa xuống phi trường TSN thì cũng vừa lúc một nhân viên tòa đại sứ chạy đến trình cho ông một diện văn hỏa tốc. Ông phải mở ra xem liền, tôi không thấy gương mặt của ông đặc sứ Collins lúc bấy giờ, nhưng tôi chắc là ông phải đổ mồ hôi hột, dù trời Sài Gòn tháng 5 không nóng lắm, nhưng có thể ông cảm tưởng là đã tới tháng 8 rồi! Tôi nghiệp cho ông Đặc sứ, quá nhiều ego (tự ái), làm mất sáng suốt!)

xem tiếp... | Lớn 50269 Bytes | Nhận xét
2-Bình luận : ĐỆ NHỨT CỘNG HÒA của Miền Nam (1955-1963)
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 11.11.2009 11:30 (1283 lần xem)

ĐỆ NHỨT CỘNG HÒA của Miền Nam (1955-1963)

Huỳnh văn Lang 

  Nội dung của bài này là những sự kiện hay những biến cố quan trọng nhứt đã đưa đến sự hình thành ra Đệ nhứt Công hòa của miền Nam VN (1956-1963), mà cái ID của nó là Hiến Pháp năm 1956, cũng là phần kết của bài nầy.

Hưởng ứng lời kêu gọi của thủ tuớng Ngô đình Diệm (NĐD) về giúp nước, từ Chicago, Illinois, tôi về đến Sài gòn ngày 24 tháng 8, 1954 và liền sau đó vì thời cuộc đưa đẩy, thủ tướng NĐD đã đặt để tôi vào những địa vị, nếu gọi được là địa vị hay đúng hơn là cương vị, để tôi thành ra chứng nhân cho những sự kiện tôi muốn ghi lại ra đây. Những sự kiện tôi trình bày sau đây có ba giá trị khác nhau: là chứng nhân, không chứng nhân nhưng biết thật chắc chắn và một ít chuyện không biết chắc, quí vị sẽ phân biệt được 3 giá trị khác nhau đó.

xem tiếp... | Lớn 54225 Bytes | Nhận xét
2-Bình luận : MẤY GHI NHẬN TRONG TUẦN
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 01.08.2009 09:40 (849 lần xem)

MẤY GHI NHẬN TRONG TUẦN


Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Open in new window( fOTO: HÀ TIẾN NHẤT)

[color=990000]ĐÔI LỜI GIỚI THIỆU:
Xin thưa trước đây là một bài có tính cách bình luận thời sự rất nghiêm túc , hiếm có , trên các diễn đàn điện tử. Nhắm mục đích chuyên chở và phổ biến rộng rãi những tin tức và bình luận giá trị đến toàn thể đồng bào độc giả thân thương khắp nơi , chúng tôi xin giới thiệu bài này của tác giả Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất để qúi vị nhàn lãm. Rất mong anh Hà Tiến Nhất được vui lòng...
DVN
[font=Arial][size=small]
Hôm Thứ Bẩy tuần trước 25-7-2009, trong một ngày có tới ba bản tin quan trong liên quan đến Việt Nam trên internet. Cả ba bản tin này được nhân lên từng giờ, từng giờ, người này repost, nhóm kia repost. Ít ngày sau, chỉ còn lại một tin sôi nổi nhất trong ba và hiện còn đang được update từng giờ, từng ngày cho tới hôm nay.

Trước hết xin nói đến tin buổi lễ hiến dâng đất cho Tầu cộng.

Buổi lễ diễn ra theo như tường thuật trên các websites là hoành tráng (chữ này thú thực tôi học mót được từ nền “Văn Hóa Đéo” xã hội chủ nghĩa). Quang cảnh lễ tiết diễn ra ngay tại điểm cột mốc Km0 giữa hai nước Tầu-Việt mới được cắm lại. Tại nơi thâm sơn cùng cốc này mà khu đất nơi đặt lễ đài vẫn được trải thảm đỏ nói lên sự quan trọng đặc biệt của biến cố. Các triền đồi chung quanh lễ đài được trải đều một thảm cỏ xanh mướt. Xa hơn nữa là lớp lớp rừng cây xanh hùng vĩ. Người tham dự từ lớn tới nhỏ, từ quan tới lính ai cũng y phục đại lễ rất chỉnh tề. Trống chiêng, cờ quạt, y phục đầy mầu sắc phô trương như một ngày hội lớn.

Đọc bản tin này có lẽ không một ai trong chúng ta không nêu trong đầu cái thắc mắc là tại sao bọn VGCS lại phô trương ầm ĩ hành động bán nước ô nhục này của chúng? Tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy điệm kia mà. Thông thường thì thế đấy, nhưng cái này thì bọn bán nước tại Hànội có muốn độn thổ, muốn che, muốn giấu cũng chẳng được. Chúng phải làm thôi vì thằng chủ của chúng ở Trung Nam Hải bắt buộc chúng phải làm, trốn đâu được. Tôi không biết tin này các trang Web tiếng Việt lấy từ đâu ra. Cũng như mọi khi, đọc xong tôi ghi nhận, save để đó rồi tính sau, thời giờ còn phải dành cho nhiều việc khác. Ít ngày sau, tôi rà lại trên các trang web tiếng Việt mà tôi thường vào, và đồng thời cũng vô luôn các tờ báo online ở trong nước như tờ Nhân Dân, Quân Đội ND, Tuổi Trẻ v.v. Điều làm tôi ngạc nhiên là không còn tìm ra bản tin này ở đâu nữa. Đây là một biến cố quan trọng có sự hiện diện của bọn chóp bu hai nước như Giang Trạch Dân, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Minh Triết. Không có lý nào bọn báo nô trong nước lại coi thường đến thế được. Sự thể chỉ còn cách giải thích thế này:

Một là bọn Tầu cộng mới là kẻ chủ chốt tổ chức buổi lễ này, còn bọn Việt gian bán nước bị lôi đầu đến để làm nhục mà thôi. Cũng là phải, vì lũ bán nước còn mặt mũi nào mà dám phô trương việc bán nước của mình cho người ta ỉa vào mặt à. Lũ Tầu cộng xâm lược huênh hoang tổ chức lễ lạt cho bọn VGCS giao đất cũng như muốn chính thức bố cáo với thế giới rằng đây là việc làm đường đường chính chính giữa hai nhà nước, các anh đừng có hòng mà chõ mồm vào việc nhà của người ta. Nhưng ngụ ý Chính của bọn Tầu cộng vẫn là chúng muốn nắm trong tay một bằng chứng lịch sử chắc chắn để con cháu chúng ta sau này không còn viện dẫn lý do hay bằng chứng gì được để đòi lại đất nữa. Cái thâm độc của bọn Chệt xâm lược là ở chỗ đó. Cha Lễ hay những ai đó còn ngây thơ muốn che giấu tội bán nước của Hồ Chí Minh và đảng VGCS xin hãy ý thức rõ điều này.

xem tiếp... | Lớn 32688 Bytes | Nhận xét
2-Bình luận : Hai Hình Ảnh Cứu Trợ
Đăng bởi GioTay đăng ngày 22.01.2008 21:30 (17020 lần xem)

Open in new windowHai Hình Ảnh Cứu Trợ
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
Hoa Hậu Mai Phương Thúy tự tay trao quà cứu trợ

Cứu trợ : Những hình ảnh mà ai cũng biết là những việc làm, những nghĩa cữ cao đẹp, của những người đã tự bỏ công, bỏ của, bỏ thời giờ ra ra để đi cứu trợ những nạn nhân do bị thiên tai, bị áp bức hoặc những người già yếu, cô đơn,tàn phế, tật nguyền hay nghèo khổ … Những người đi cứu trợ họ thường không quản nắng mưa, không ngại gian nan, họ lặn lội vượt hàng vạn dặm đến từng vùng đất xa xôi, nghèo nàn tự tay đem từng gói quà dù nhỏ bé. ; song, « Của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng », để mang đến cho các nạn nhân, những món quà không những chỉ là vật chất mà còn là những món quà tinh thần, hầu xoa dịu phần nào nỗi bất hạnh của những người lâm nạn.

xem tiếp... | Lớn 28313 Bytes | Nhận xét
2-Bình luận : MỐI LO GAN RUỘT CỦA CÁC NƯỚC ÂU-MỸ HIỆN NAY:
Đăng bởi GioTay đăng ngày 22.01.2008 21:20 (815 lần xem)

MỐI LO GAN RUỘT CỦA CÁC NƯỚC ÂU-MỸ HIỆN NAY:
CON KHỦNG LONG TRUNG CỘNG PHÁT TRIỂN MẠNH GÂY ĐẢO LỘN QUÂN BÌNH THẾ GIỚI!

* HÀNH ĐỘNG XÂM LẤN BIÊN GIỚI MIỀN BẮC VN. 6 NĂM TRƯỚC VÀ NAY CHIẾM CỨ THÊM CÁC HẢI ĐẢO HOÀNG SA, TRƯỜNG SA CHỨNG TỎ TRUNG CỘNG ĐÃ BẮT ĐẦU DÙNG VÕ LỰC ĐỂ KHỐNG CHẾ TOÀN VÙNG ĐÔNG NAM Á CHÂU.

* TỪ THẾ KỶ XVIII, KHI CÒN Ở ĐẢO SAINTE HÉLÈNE NÃ PHÁ LUÂN ĐẠI ĐẾ ĐÃ TIÊN TRI MỘT CÂU BÂY GIỜ TRỞ NÊN LINH ỨNG: ”KHI NƯỚC TÀU TỈNH GIẤC THẾ GIỚI SẼ RUNG CHUYỂN”…

ĐẶNG VĂN NHÂM

TẠI SAO QUÂN T.C. LẠI CỨ NHÈ V.N. MÀ XÂM LẤN?!
Sau khi nhà nước CSVN đã để cho quân TC chiếm mất các hải đảo Trường Sa và Hoàng Sa của VN, toàn thể dân chúng trong và ngoài nước đều đau buồn, sót sa và uất hận đến vô cùng. Các phản ứng tự phát thông thường trong quần chúng để bộc lộ lòng uất hận, căm hờn, nhục nhã là tổ chức biểu tình chống đối trước các cơ quan chính quyền VIỆT NAM trong nước và trước các toà đại sứ VIỆT NAM và TC khắp nơi trên thế giới

xem tiếp... | Lớn 30771 Bytes | Nhận xét
(1) 2 »
Đăng Nhập
Tên thành viên:

Mật mã:

Nhớ Đăng-NhậpQuên mật khẩu?

ĐĂNG KÝ thành viên!
DVN - Giờ
Ai đang Online
7 người đang xem (7 người đang xem chủ đề: Chuyên đề)

Thành viên: 0
Khách: 7

xem tiếp...
Counter
Hôm nay: 1237123712371237
Hôm qua: 1174117411741174
Total: 749087749087749087749087749087749087
Việt Nam TV Online
Tìm kiếm
BBC
RFA Radio
RFI Radio
copyright (c) 2007-2008 Đặng Văn Nhâm All right reserved